Sale

Thớt tre tròn

105,000đ Giá bán

Trước khi giảm 135,000đ

Kích thước
Giá 105,000đ

Thớt tre có nhiều ưu điểm như:

Ít hấp thụ nước.

Chống lại các vết cắt tốt, sạch, không cong vênh, nứt vỡ, nên vi khuẩn không tồn lại trong các khe, kẽ mặt thớt.

Dễ vệ sinh, các vết cứa, băm, chặt trên bề mặt thớt không bị vết đen, không lên mùn.

Thớt tre có nhiều ưu điểm như:

Ít hấp thụ nước.

Chống lại các vết cắt tốt, sạch, không cong vênh, nứt vỡ, nên vi khuẩn không tồn lại trong các khe, kẽ mặt thớt.

Dễ vệ sinh, các vết cứa, băm, chặt trên bề mặt thớt không bị vết đen, không lên mùn.